วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ทักทาย
....สวัสดี  ครับ เพื่อนทุกคน
ผมเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้สองปี บ้านเกิดผมอยู่จังหวัดตาก  อำเภอพบพระ  อยู่หมู่บ้านห้วยนํ้าเย็น

   คำอธิบายรายวิชา
   
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี่นวัตกรรม  เทคโนโลยี่และสารสนเทคทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555


ประวัติส่วนตัวชื่อ นายท่อป๋อ แซ่เฮ่อ


ชื่อเล่น ท่อ


วันที่เกิด 22 พฤศจิกายน 2531


ที่อยู่ 3/119 หมู่ 7 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160


จบมาจาก โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๑


อยู่ที่ วัดถ้ำสิงโตทอง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


ปัจจุบันศึกษาอยู่ คอมพิวเตอร์ศึกษา คบ.2 หมู่ 2